Sisakok

fazeksisakAz ellenséges fegyverek csapásai ellen védte meg a harcos fejét a sisak, amelyet méltán tekinthetünk az egyik legősibb védőfegyvernek. Feladata az volt, hogy az ellenséges fegyverek behatásaitól a fejet –annak minden különösebb megterhelése és gátolása nélkül- megvédje. A honfoglaló magyarság sisakjai keleti típusú, hegyesedő kúpos nemezsisakok voltak. Fémből készült sisakot, amelyet a honfoglaló magyarság hozhatott magával, csupán egy példányt ismerünk, a Pécsett előkerült kúpos vassisakot. Nyugat-Európában a X-XI. századbeli sisakfajták általában kúp alakúak voltak, ami szintén keleti befolyásra utal.

A XII. század folyamán a nyugati típusú sisak külső formája számtalan változáson esett át. E változások oka elsősorban a támadófegyverek elnehezülése, mert a védő- és támadófegyverek elnehezedése egymásra kölcsönösen visszaható folyamatok. A sisak harangja ebben a században már nemcsak hegybefutó, hanem félgömb alakú, a század derekán a teteje ellaposodik, harangja hengeres alakú. Az orrvas mindjobban megnyúlik és elszélesedik, mígnem az egész arcot elfedő, csupán a szemnyílásokat szabadon hagyó arcvértté alakul.

Az első és második keresztes háború idején ezek a rendszer nélküli kísérletezgetések rövid idő alatt megszűntek és a legjobban bevált hengeres vagy hordó alakú, lapos tetejű sisakfajta maradt meg a további használatban. Ez a sisak nem a homlokra támaszkodott: a fejen a belül párnázott harangtető tartotta fenn. Az arc előtti részen, a szemek előtt keskeny látónyílás volt kivágva, az arcközépen keskeny merevítő élpánt húzódott végig. Ezt a sisaktípus, amely csekély mérvű külső formai változással a XIV. századig megmaradt a lovagok fejvértjéül, fazéksisaknak nevezzük. A kígyóspusztai övcsaton ábrázolt tornajelenet hű képet ad a XIII. századbeli lovagi fazéksisakokról.

A sisakfejlődés útjának egyik XIV. századbeli állomásán jelentkezik a vaskalap, a besztercei szószedetben vassalap. Ezt a sisakot karimás kalap formájára készítették: hengeres harangjának teteje kúpos vagy félgömb alakú. Lehajló vagy egyenes, széles karimáján gyakran látónyílást is találunk. A vassalap elterjedt hazai használatára utal ismételt előfordulása a Képes Krónikában.