Kézi íj

tegezA legősibb távolra ható fegyver, amelynek nyomait már a történelem előtti korokban is megtaláljuk, az íj. Legkezdetlegesebb formája egy rugalmas faág volt, amelynek két végét összesodort hánccsal kötötték össze. Az íjnak mindmáig két fő alkatrésze maradt, a rugalmas ív és a rákötött ún. ideg, bár a felhasznált anyagok változtak az idők folyamán.

Az íjakat formájuk, mechanikai jellemzőik vagy éppen a készítésükhöz felhasznált anyagok szerint többféleképpen lehet osztályozni. A felhasznált anyagok alapján megkülönböztetünk egyszerű és összetett íjakat; az egyszerű íjak készítéséhez egyféle anyagot, rendszerint fát használtak, míg az összetett íjak készítéséhez több, akár háromféle anyagot (fa, ín, szaru) is. Formájuk, mechanikai jellemzőik szerint létezik a botíj, ami leginkább valóban egy meghajlított botra emlékeztet, ilyen pl. az angol hosszúíj, a longbow, illetve léteznek a különféle reflexíjak. A reflex- vagy visszacsapó íjak jellemzője, hogy ívük ajzatlan állapotban nem botszerűen egyenes, hanem az egyenesen túl az ellenkező oldalra csaknem félkörívben visszahajlott. Felajzás után az evvel ellenkező oldalon alakult ki a félkör alakú ív. A botíjak anyagukat tekintve általában egyszerű íjak, a reflexíjak pedig összetett íjak.

Honfoglaló eleink íjáról a sírleletek nyújtanak bő anyagot. Az ív rugalmas részei a földben elpusztultak ugyan, de a következtetések szerint ezek rétegesen egymásra ragasztott szarulemezekből álltak. Az ív közepének és végeinek mindkét lapjára faragott csontlemezeket ragasztottak, majd zsinórral erősen átcsavarva lekötötték. A középső csontlemezpár megfelelő mértékben kidomborodott, hogy a tenyérbe jól befeküdjék, további rendeltetése az ív közepének merevítése volt. Az ív végeit merevítő csontlemezpárok hasonlóképpen a rugalmas ívrészt merevítették, de ezekbe mélyítették az ideg beakasztására szolgáló csatornákat is. A leletek tanúsága szerint –a sírokban végzett mérések alapján- hosszuk kb. 130 cm lehetett.

Az ún. magyar- és szkíta íj között a legjelentősebb eltérés az, hogy a szkíta íjakon nincsenek az imént említett csontlemezek, így az ív teljes hosszában rugalmas.

Mint általában a sztyeppék lovas-nomádjainak, a magyarságnak is fő távolra ható fegyvere az íj volt. A lovas íjászt ízig-vérig kitűnő harcosnak tekinthetjük. Bölcs Leó leírásából tudjuk, hogy a legtöbb magyar harcos egyformán képes volt a szükség szerint mind az íjat, mind a kopját a hadicélnak megfelelően használni. Az eredményekből kiviláglik, hogy a Nyugat a fegyelmezett és villámgyors magyar lovas íjászsereggel szemben védtelennek bizonyult.

Nagy Lajos király idejében az íj használatáról a Képes Krónika miniatúrái nyújtanak bő bizonyítékokat. A kézi-íj ábrázolása a műben gyakran előfordul, különösen keleti szabású harcosok kezében. a képek reflexíjakat mutatnak, a nyílvesszők hegyei ún. szakállas nyílhegyek. Az íj még később is, egészen a XVII. századig kedvelt fegyver maradt.

Magyarországon hosszú századokig tartotta magát az íjkultusz, ennek ellenére sem a középkorból, sem a török háborúk idejéből származó magyar íjpéldányt nem tudunk felmutatni. A XVII-XVIII. századból eredő, gyűjteményeinkben fellelhető íjpéldányok mind török-tatár származásúak, rendszerint zsákmányképpen kerültek a törököktől a hazai gyűjteményekbe.

A nyílhegyeket vasból kovácsolták, rendszerint romboid vagy deltoid alakban, gyakoriak azonban a leletanyagban a villás nyílhegyek is. A hegyeket a 70-80 cm hosszú nyílvesszőbe megnyúlt, vékony tüskéjükkel süllyesztették be, majd az illesztés helyét hánccsal körülcsavarták.

nyilak
A korabeli ábrázolásokon megfigyelhetjük, hogy a magyar harcos az íjat a bal oldalán, a törökével azonos külsejű tegezben hordta, derékövére akasztva. Magyar eredetű tegezpéldányt, akárcsak íjat, nem tudunk felmutatni. A fennmaradt emlékanyag tegezei bőrből, színes bársonyból készültek, arany- és ezüstszálakkal gazdagon hímzett fedőlappal. Díszítő motívumaink ebben a korban oly sok törökös elemet tartalmaznak, hogy még az igazolhatóan magyar fegyvertárgyakon vagy hímzéseken is tisztán a török formakincsben gyökerező elemeket találunk.